Vergoeding

Bent u verwezen door uw huisarts dan kunt u direct bij ons terecht. De zorg die wij als De Praktijk Internisten bieden, wordt volledig vergoed, los van het eventuele eigen risico dat voor elke verwijzing geldt. Net als een behandeling in het ziekenhuis valt de behandeling bij De Praktijk Internisten onder het wettelijk eigen risico. Het betalen van het eigen risico is eenmalig per jaar en geldt voor iedereen boven de 18 jaar. Voor 2020 en 2021 is het wettelijke eigen risico vastgesteld op € 385 per jaar.


U bent gewend dat de betaling van de zorgnota geheel buiten u om gebeurt. Bij ons gaat het net even iets anders. Wij maken voor de betaling van de zorgkosten gebruik van “Infomedics”, een partij die u mogelijk kent van uw tandartsrekeningen. U ontvangt van infomedics een rekening van uw zorgkosten bij De Praktijk Internisten. U stuurt deze rekening door naar de zorgverzekeraar. De verzekeraar kijkt dan naar de zorgpolis die u heeft afgesloten. Sommige zorgverzekeraars betalen de totale rekening en sommige slechts een deel ervan. Voor u maakt dit echter niet uit. Mocht niet alles door de verzekeraar betaald worden, dan vergoedt De Praktijk Internisten het verschil. Wij vinden dat onze zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. 

U betaalt geen eigen bijdrage voor uw bezoek aan  De Praktijk Internisten!

Alle zorgkosten worden vergoed.

U betaalt alleen eventueel uw eigen risico zoals gewoonlijk bij een verwijzing

Hoe gaat de betaling in zijn werk?

  1. U ontvangt een rekening van Infomedics

  2. U dient de rekening direct in bij uw zorgverzekeraar

  3. U ontvangt van uw zorgverzekeraar het vergoede bedrag met eventuele inhouding van uw eigen risico (indien u uw eigen risico nog niet heeft opgemaakt)

  4. U betaalt het vergoede bedrag (eventueel aangevuld met het eigen risico) direct aan infomedics

  5. Mocht uw zorgverzekeraar niet alles betaald hebben dan stuurt U stuurt een e-mail met een foto/scan van de vergoedingsspecificatie van uw zorgverzekeraar naar: info@depraktijkinternisten.nl of per post op naar De Praktijk Internisten, Stationsweg 147, 2515 BM Den Haag

  6. Het eventuele resterende bedrag wordt na ontvangst van de vergoedingsspecificatie door ons betaald/vergoed.