top of page

Privacystatement De Praktijk Internisten

 

Verwerkingsverantwoordelijke
De Praktijk Internist gevestigd aan de Vleeresteyn 6 te Oegstgeest, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van patiënten. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is De Praktijk Internisten.

 

Patiëntgegevens

Om goede zorg te kunnen leveren is het noodzakelijk dat De Praktijk Internisten gegevens over u en over uw gezondheid registreert. Dit is bovendien een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij onder andere om administratieve gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en burgerservicenummer. Daarnaast worden de gegevens over uw klachten, onderzoeken en behandelingen vastgelegd in het medisch dossier. Alle gegevens worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeert De Praktijk Internisten u graag over de wijze waarop er met uw gegevens wordt omgegaan. Hieronder worden de belangrijkste punten op een rij gezet.

Wat is het doel van de verwerking?

Het doel van de verwerking is het leveren van goede zorg en het voldoen aan wettelijke bepalingen zoals de verplichting om een medisch dossier bij te houden (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en om het burgerservicenummer te controleren (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg).

Wat is de rechtsgrond van de verwerking?

De rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst die tussen u en De Praktijk Internisten bestaat.

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Soms is het voor een goede en veilige behandeling nodig dat wij uw gegevens met anderen delen. Denk hierbij aan andere instellingen die bepaalde onderzoeken uitvoeren (bijvoorbeeld bloedonderzoek of een CT-scan) of een deel van de behandeling uitvoeren (bijvoorbeeld een ziekenhuis of kliniek waar een scopie wordt uitgevoerd). Bovendien is het gebruikelijk dat uw huisarts, uw praktijkondersteuner bij de huisarts of een andere zorgverlener bij de behandeling betrokken zorgprofessional van de uitkomsten van de onderzoeken en behandeling op de hoogte gesteld wordt. Uw gegevens blijven binnen de EU.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

In beginsel worden uw gegevens 15 jaar bewaard. Indien de zorg het nodig maakt kan een langere termijn gelden.

Welke rechten heb ik?

Iedereen van wie gegevens geregistreerd worden heeft het recht om deze gegevens in te zien, correcties aan te laten brengen of aanvullingen te doen, gegevens te laten verwijderen of een afschrift van de gegevens te ontvangen. U kunt zich met een verzoek hiertoe wenden tot De Praktijk Internisten.

Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

Op basis van diverse wettelijke bepalingen bent u als patiënt verplicht om De Praktijk Internisten bepaalde gegevens te verstrekken. Indien u hiertoe niet bereid bent, is het helaas niet mogelijk om als patiënt bij De Praktijk Internisten te worden ingeschreven en onderzoek te laten verrichten of een behandeling te ondergaan.

bottom of page