Contact 

www.depraktijkinternisten.nl

info@depraktijkinternisten.nl

070-2230038

Spreekuur locaties

Diverse locaties in Leiden, Den Haag, Rotterdam en omstreken

Postadres

Stationsweg 147

2515 BM Den Haag

AGB code: 22227683

KvK nummer: 77939212

Voor wie

Heeft u een klacht of probleem, waar de huisarts van vindt dat u ermee naar een internist moet gaan? Dan bent u van harte welkom bij ons.

Waarom de Praktijk Internisten?

Wij geloven in persoonlijke aandacht en service om de beste zorg voor u te kunnen leveren. Elke persoon is uniek. Daarom vinden we dat iedereen een persoonlijke benadering verdient, waarbij er genoeg tijd is om over uw klachten en zorgen te praten, zodat u echt centraal staat. Zo kunnen we samen met u tot de behandeling komen die het beste bij u past. We werken alleen maar met internisten. Dus u weet zeker, dat u door een medisch specialist wordt behandeld. We houden spreekuur in de praktijk van uw eigen huisarts. Zo heeft u geen onnodige reistijd.

Wat doet een internist?

Een internist houdt zich bezig met bijna alle inwendige organen van het lichaam. Ziekten die een internist behandelt, zijn onder meer: suikerziekte, hoge bloeddruk, nierziekten, schildklierziekten, bloedziekten, maag-darm- en leverziekten, infectieziekten en ziekten van de stofwisseling. De internist behandelt niet alleen specifieke ziekten. Ook als het soms niet duidelijk is wat er met u aan de hand is, wordt u verwezen naar een internist. Die probeert de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Door zijn brede basiskennis kijkt de internist verder dan één orgaan.

Verwijzing en afspraak

Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. De Praktijk Internisten ontvangt de verwijzing van uw huisarts digitaal. Wanneer wij de verwijzing hebben ontvangen, wordt u binnen 2 werkdagen gebeld voor het maken van een afspraak. Natuurlijk kunt u ons ook bellen voor een afspraak. ​

Zonder verwijsbrief bent u ook welkom, maar de zorgverzekeraar zal de kosten dan waarschijnlijk niet vergoeden, waardoor deze voor uw eigen rekening komen.

Voor patiënten

 

Voor verwijzers

Wat levert een internist in de huisartsenpraktijk op?

De Praktijk Internisten levert veel voordelen op voor u als huisarts. Zonder extra werk voor u ontstaat er een structurele verbetering van de kwaliteit van de zorg. U wordt zelfs ontzorgd. U heeft namelijk direct toegang tot de internist zonder in de wacht te zitten aan de telefoon. We zitten letterlijk ‘een deur verder’ bij u. Ook is het erg prettig voor de patiënt dat ze in de vertrouwde omgeving van uw eigen praktijk gezien kunnen worden. Ook bieden we de service aanwezig te zijn bij de overleggen met uw POH-somatiek, zodat hij/zij ook onze ondersteuning krijgt. Door deze sterke onderlinge samenwerking ontstaat er een continue kennisoverdracht.

Zorgaanbod

De Praktijk Internisten biedt niet-spoedeisende medisch specialistische zorg op het gebied van de gehele interne geneeskunde. We houden spreekuur in diverse huisartsenpraktijken in de Bollenstreek, regio Leiden, Den Haag en Rotterdam. 

Heeft u interesse om ook met ons te gaan samenwerken? We komen graag in contact met u!

In de tabel hieronder vindt u een lijst met voorbeelden van zorgvragen, waarvoor u de patiënt naar ons kunt verwijzen. Deze lijst is zeker niet uitputtend, aangezien het ondoenlijk is om alle zorgvragen binnen de interne geneeskunde te noemen.

 

Algemene interne  

 

 

Ouderengeneeskunde

 

 

Nefrologie / vasculair  

Endocrinologie  

Hematologie  

 

Infectieziekten

 

 Buikpijn 
Moeheid  

Obesitas 
Leverfunctiestoornissen 
Afwijkende laboratoriumuitslagen  
Vitamine B12-deficiëntie  

Polyfarmacie

Multicomorbiditeit

Proteïnurie / erytrocyturie 
Chronische nierinsufficiëntie 
Hypertensie 

Dyslipidemie 

Osteoporose  
Schildklierfunctiestoornissen  
Diabetes mellitus 
(m.u.v. type 1 en zwangerschapsdiabetes) 

Hyperhidrosis 

 

Trombopenie (> 50x10^6/ml) 
Overige bloedbeeldafwijkingen (in overleg)  

Verdenking ziekte van Lyme  
Recidiverende infecties 

Verwijzing en antwoord

U kunt een patiënt verwijzen via de verwijsapplicatie ZorgDomein. U kunt onze naam De Praktijk Internisten intoetsen in de zoekbalk. We zijn ook te vinden na het selecteren van de zorgvraag onder De Praktijk Internisten, Den Haag.

Eventueel gewenste voorbereiding (bijv. laboratoriumaanvragen) kunt u vinden op ZorgDomein. Wanneer wij de verwijzing hebben ontvangen, zullen we telefonisch contact opnemen met de patiënt voor het maken van een afspraak. We nemen uiterlijk binnen 2 werkdagen contact op. De patiënt kan ons natuurlijk ook eerder zelf bellen.

​Indien u geen gebruik maakt van ZorgDomein, kunt u uiteraard de verwijsbrief meegeven aan de patiënt. De patiënt dient ons in dit geval zelf te bellen voor een afspraak.

Om u van snelle, accurate en veilige terugkoppeling van ons advies te voorzien, maken we gebruik van Zorgmail/Edifact. U ontvangt bericht van ons op dezelfde dag dat we de patiënt hebben gezien.

Kwaliteit

De Praktijk Internisten is door het ministerie van VWS in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) erkend als instelling voor het verlenen van medisch specialistische zorg.  

Kwaliteit en veiligheid zijn zeer belangrijke pijlers voor ons. Om de kwaliteit te waarborgen werken we volgens behandelprotocollen, die gebaseerd zijn op de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen van onze beroepsvereniging, de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De specialisten zijn verplicht deel te nemen aan kwaliteitsvisitaties, bij- en nascholing en evaluaties over het eigen functioneren.   

Daarnaast hebben we een kwaliteitssysteem, dat ons in staat stelt om continu te leren en te evalueren. De ervaringen van patiënten en samenwerkingspartners worden gemeten. Hiermee kunnen we onze kwaliteit en zorgverlening continu blijven verbeteren. 

 

Klachten

Klachtenregeling​

Wij hechten veel waarde aan uw beleving en ervaring. Wij streven naar het verlenen van goede zorg door deskundig en patiëntgericht te werken. 

Desondanks kan er toch iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. Het is belangrijk dat u eventuele onvrede uitspreekt. Elke klacht biedt ons namelijk als organisatie de kans om te verbeteren. Bovendien,  kunnen klachten bijdragen aan de verbetering van de zorg in de toekomst en zo kunnen wij andere patiënten beter helpen. Daarom hechten wij veel waarde aan terugkoppelingen in alle vormen. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. Dat geeft ons de kans om uitleg te geven waar mogelijk en naar een oplossing te zoeken. Wij staan open voor uw vragen en opmerkingen. Dit gebruiken wij dan om de kwaliteit van zorgverlening te verbeteren.  

U kunt uw klachten indienen door een mail te sturen naar info@depraktijkinternisten.nl. Om u goed van dienst te zijn, vragen wij u om zo duidelijk mogelijk te melden waar de klacht overgaat en de locatie waar het plaats vond te vermelden. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de betrokken internist. Zo'n gesprek leidt meestal het snelst tot een oplossing. Er kan sprake zijn van een misverstand of wellicht hebben wij u iets niet goed genoeg uitgelegd. Alle medewerkers van De Praktijk Internisten proberen een eventueel misverstand uit de wereld te helpen en zullen naar een oplossing te zoeken.

 

Lukt het niet de klacht samen met u naar tevredenheid op te lossen​? Dan kunt u uw klacht over de geleverde zorg bij Klachtenportaal Zorg indienen. Uw klacht wordt dan afgehandeld door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg.